Infektionsmedicin > Grundläggande immunologi

Immunsvar mot intracellulära infektioner

Intracellulära infektioner i korthet

Effektormekanismer för att eliminera virusinfektioner

Kom ihåg

  • Th1-hjälparceller är viktiga för eliminering av fagocyterade mikroorganismer med förmåga att överleva inne i cellen, genom aktivering av makrofager
  • Intracellulära infektioner i cytoplasman resulterar i aktivering av och differentiering till cytotoxiska T-celler och avdödning av den infekterade cellen
  • Komplement, antikroppar och neutrofiler kan bekämpa mikroorganismer som lämnat sin intracellulära fristad

Försvar mot intracellulära vesikulära mikroorganismer

Försvar mot intracellulära cytoplasmatiska mikroorganismer

Mikroorgansimens intracellulära överlevnadsstrategier

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Grundlaggande_immunologi/Immunsvar_mot_intracellulara_infektioner Filename: Intracellulara_infektioner_i_korthet.html ChapterId: 1047 SectionId: ChapterGroupId: 78