Infektionsmedicin > Grundläggande immunologi

Immunsvar mot intracellulära infektioner

Intracellulära infektioner i korthet

Försvar mot intracellulära vesikulära mikroorganismer

Försvar mot intracellulära cytoplasmatiska mikroorganismer

Mikroorgansimens intracellulära överlevnadsstrategier

[Intracellulära mikroorgansimer kodar för virulensfaktorer som skyddar mot olika delar av immunsystemet. Exempel på egenskaper hos de virulensfaktorer som Salmonella kodar för:

  • Blockera sammansmältning mellan lysosom och fagosom
  • Hindra pH-sänkning i fagosomen
  • Motstånd mot ROS, NO och antimikrobiella peptider
  • Minska antigenpresentation för T-celler
  • Dessutom har några bakterier olika sätt att smita ut ur fagosomen, t ex producerar Shigella hemolysin som gör att de kan smita ut i cytoplasman
  • Spridning till nya värdceller utan att exponera sig extracellulärt]

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Grundlaggande_immunologi/Immunsvar_mot_intracellulara_infektioner Filename: Mikroorgansimens_intracellulara_overlevnadsstrategier.html ChapterId: 1047 SectionId: ChapterGroupId: 78