Infektionsmedicin > Hepatit

Hepatit A

Översikt

Hepatit A är en relativt ovanlig sjukdom i Sverige.[ Då smittan framförallt sprids genom dålig sanitet där vatten kontamineras med avföring är det utvecklingsländer som är hårdast drabbade idag.] Vid infektion drabbas patienten av ledvärk, trötthet, feber och ibland ikterus. Diagnosen ställs med hjälp av serologi, finns IgM-antikroppar mot hepatit A innebär det att man har en akut infektion. Det finns ingen specifik behandling mot sjukdomen. Patienterna får självläka och ca 70% har normaliserade leverprover inom 3 månader. Sjukdomen kan behandlas preventivt med vaccination. Sjukdomen skall rapporteras då den är klassad som allmänfarlig sjukdom.

Bra film om viral hepatit (12 min)

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Hepatit/Hepatit_A Filename: Oversikt.html ChapterId: 872 SectionId: ChapterGroupId: 2516