Infektionsmedicin > Hepatit

Hepatit A

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

  • Patienten utsätts för viruset
  • Spridning till blodet (Viremi - virus i blodet)
  • Efter en vecka har patienten hepatit A i avföringen och är då som mest smittsam
  • Immunförsvaret kommer igång och viruspartikelantalet sjunker
  • Symptomen kommer ganska sent (efter ungefär tre veckor) eftersom de är en följd av immunförsvaret som reagerar på de utslagna levercellerna. Det är antagligen därför barn får mindre symptom då de har ett sämre immunförsvar
  • Förhöjda leverprover i form av förhöjt ALAT, som flödar ut i blodbanan när levercellerna skadas av inflammationen, peakar vid 4-5 veckor
  • IgM-antikroppar mot hepatit A bildas. Dessa peakar efter 5 veckor och sjunker efter sex månader
  • IgG-antikroppar ökar stadigt två veckor efter infektion och stannar kvar längre när IgM- antikropparna sjunker. Det är dessa som står för immuniteten

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Hepatit/Hepatit_A Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 872 SectionId: ChapterGroupId: 2516