Infektionsmedicin > Immunsupprimerade patienter och neutropen feber

Defekter i komplementsystemet

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

  • Nedsatt funktion av faktorer som reglerar och/eller aktiverar komplementsystemet
  • Monogena sjukdomar med mutation i någon av de gener som kodar för komplementproteiner

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Immunsupprimerade_patienter_och_neutropen_feber/Defekter_i_komplementsystemet Filename: Etiologi.html ChapterId: 914 SectionId: ChapterGroupId: 2514