Infektionsmedicin > Immunsupprimerade patienter och neutropen feber

Defekter i komplementsystemet

Översikt

Defekter, eller avsaknad av komponenter i, komplementsystemet kan på två olika sätt leda till ökad känslighet för infektioner. Dels blir opsoniseringen mindre effektiv, vilket kan resultera i återkommande infektioner med ökad mortalitet som följd. Brist på den viktigaste opsoniseringsfaktorn (C3) ger återkommande infektioner, framförallt med kapslade bakterier. Komplementbrist kan även leda till defekter i komplementssystemets lytiska aktivitet.

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Immunsupprimerade_patienter_och_neutropen_feber/Defekter_i_komplementsystemet Filename: Oversikt.html ChapterId: 914 SectionId: ChapterGroupId: 2514