Infektionsmedicin > Immunsupprimerade patienter och neutropen feber

Defekter i komplementsystemet

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

[Komplement är tillsammans med antikroppar mycket viktiga för opsonisering av framförallt kapslade bakterier, t ex gonokocker (neisseria), meningokocker och pneumokocker. ]Opsoniseringen underlättar för fagocyter att binda till bakterier och fagocytera dem. Den andra funktionen som komplement har är att de via en kemisk gradient drar till sig neutrofiler från blodbanan till platsen för infektionen. En del komplementfaktorer verkar som kemotaxiska molekyler. En del komplementfaktorer kan också avdöda bakterier direkt. De binder till bakterieytan och bildar porer så att bakterien lyserar

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Immunsupprimerade_patienter_och_neutropen_feber/Defekter_i_komplementsystemet Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 914 SectionId: ChapterGroupId: 2514