Infektionsmedicin > Immunsupprimerade patienter och neutropen feber

Defekter i komplementsystemet

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

  • Sjukdomsbilden beror på vilken komponent som saknas. Kan delas in i faktorer som påverkar den klassiska eller den alternativa aktiveringsvägen.

Klassiska aktiveringsvägen (t.ex. C2)

Alternativa vägen (t.ex. C5-C9 och properdin)

  • Ökad risk för infektioner med N. meningitis och N. gonorrhoeae

Brist på C1-esterasinhibitor

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Immunsupprimerade_patienter_och_neutropen_feber/Defekter_i_komplementsystemet Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 914 SectionId: ChapterGroupId: 2514