Infektionsmedicin > Immunsupprimerade patienter och neutropen feber

Neutropen feber

Översikt

Neutropen feber innebär feber vid samtidig neutropeni (neutrofiler < 0,5 x 10^9/l). Infektionen som orsakar febern kan vara livshotande, särskilt då patienten ofta har en underliggande cancersjukdom. Trots detta kan patienten ofta ha ett normalt allmäntillstånd. Behandlingen utgörs av snabbt insatt behandling med bredspektrumantibiotika, vilket har visats reducera mortaliteten till enstaka procent. Blodprov för odling tas innan antibiotika sätts in, dock viktigt att blodprov inte försenar insättande av antibiotika. Fortsatt utredning med övrig provtagning och eventuell bilddiagnostik skall göras efter insättande av bredspektrumantibiotika.

Definitioner

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Immunsupprimerade_patienter_och_neutropen_feber/Neutropen_feber Filename: Oversikt.html ChapterId: 916 SectionId: ChapterGroupId: 2514