Infektionsmedicin > Infektiös gastroenterit

Calici (vinterkräksjukan)

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

  • Självläker inom ett par dygn
  • Upplys patienten om vikten av vätskeintag
  • Vid dehydrering kan inneliggande vård med återvätskning (ringer-acetat) krävas

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Infektios_gastroenterit/Calici__vinterkraksjukan_ Filename: Behandling.html ChapterId: 816 SectionId: ChapterGroupId: 39