Infektionsmedicin > Infektiös gastroenterit

Calici (vinterkräksjukan)

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

  • Andra orsaker till gastroenteriter
  • Utesluta annan allvarlig sjukdom som kan ge upphov till feber, kräkning och diaré

Behandling

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Infektios_gastroenterit/Calici__vinterkraksjukan_ Filename: Differentialdiagnoser.html ChapterId: 816 SectionId: ChapterGroupId: 39