Infektionsmedicin > Infektiös gastroenterit

Calici (vinterkräksjukan)

Epidemiologi

  • Calici kallas ofta vinterkräksjukan eftersom utbrotten vanligen sker under vinterhalvåret med peak januari - mars
  • Calicivirus är ett stort medicinskt problem på vårdinrättningar pga hög smittsamhet och snabb spridning
  • Viruset orsakar ungefär 250 000 dödsfall globalt årligen
  • [Inkubationstid 12-48 timmar]
Caliciviridae är den vanligaste orsaken till viral gastroenterit under vinterhalvåret!

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Infektios_gastroenterit/Calici__vinterkraksjukan_ Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 816 SectionId: ChapterGroupId: 39