Infektionsmedicin > Infektiös gastroenterit

Calici (vinterkräksjukan)

Epidemiologi

Etiologi

  • [RNA-virus som saknar hölje - Delas in i två grupper:
    • Norovirus - Finns tre humana genotyper GI, GII och GIV. GI är det man får via livsmedel medan GII och GIV sprids via kontakt på sjukhus
    • Sapovirus]
  • [Mycket smittsam - Smittar via droppsmitta (aerosol) från kräkningar och som kontaktsmitta. Smittsamt t.o.m 48 timmar efter symptom upphört
  • Kortvarig immunitet – Ungefär tre månader mot reinfektion av samma genotyp pga skyddande antikroppar i blod och slemhinna. Ej skydd mot andra genotyper]
  • [Ungefär 20 % av befolkningen har en homozygot defekt i FUT2 som ger avsaknad av ABH-blodgruppsantigen i slemhinnor. Avsaknaden av dessa antigen ger resistens mot calicivirus. Däremot är dessa individer inte skyddade mot andra virus som ger upphov till gastroenteriter]

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Infektios_gastroenterit/Calici__vinterkraksjukan_ Filename: Etiologi.html ChapterId: 816 SectionId: ChapterGroupId: 39