Infektionsmedicin > Infektiös gastroenterit

Calici (vinterkräksjukan)

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

  • [Akut insjuknande
  • Kaskadkräkningar
  • Vattentunn diarré
  • Huvudvärk
  • Buksmärta
  • Feber]
Sjukdomsbilden pågår vanligen 3-4 dagar

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Infektios_gastroenterit/Calici__vinterkraksjukan_ Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 816 SectionId: ChapterGroupId: 39