Infektionsmedicin > Infektiös gastroenterit

Campylobacterenterit

Översikt

Epidemiologi

  • Incidens: 10 000 fall/år i Sverige
    • Cirka hälften har smittats i Sverige

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Infektios_gastroenterit/Campylobacterenterit Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 823 SectionId: ChapterGroupId: 39