Infektionsmedicin > Infektiös gastroenterit

Campylobacterenterit

Översikt

Patienter som drabbas av en campylobacterenterit insjuknar oftast akut med diarré (kan vara blodtillblandad), kräkningar och feber. Diagnosen ställs med hjälp av påvisande av bakterier i avföringsprov via odling eller PCR. Drabbade patienter behöver oftast ingen behandling men vid komplicerade fall kan erytromycin eller azitromycin övervägas. Campylobacterenterit anses vara en allmänfarlig sjukdom och ska smittspåras och anmälas till smittskyddsläkare.

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Infektios_gastroenterit/Campylobacterenterit Filename: Oversikt.html ChapterId: 823 SectionId: ChapterGroupId: 39