Infektionsmedicin > Infektiös gastroenterit

Clostridium difficile-diarré

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Mild-medelsvår infektion.

I första läget ​​

  • Avsluta antibiotikabehandling och expektans 2 dagar
  • Vätsketerapi vid behov

Förstahandsval

  • [Metronidazol]
  • Förvänta dig symptomregress inom 2-4 dagar.

Andrahandsval

Svår-komplicerad infektion

Förstahandsval

Vancomycin 125 mg x 4 i 10 dagar.

Recidiv

Komplikationer

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Infektios_gastroenterit/Clostridium_difficile-diarre Filename: Behandling.html ChapterId: 822 SectionId: ChapterGroupId: 39