Infektionsmedicin > Infektiös gastroenterit

Clostridium difficile-diarré

Epidemiologi

  • Ca 150-200 kliniska infektionsfall per vecka - Risken att drabbas vid långvarig inneliggande vård kan vara upp emot 30%. Utgör tillsammans med norovirus den vanligaste orsaken till vårdrelaterade gastroenteriter.
  • Smittar fekalt-oralt och via sporer
Drabbar framförallt äldre och patienter med andra bakomliggande sjukdomar

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Infektios_gastroenterit/Clostridium_difficile-diarre Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 822 SectionId: ChapterGroupId: 39