Infektionsmedicin > Infektiös gastroenterit

Clostridium difficile-diarré

Epidemiologi

Etiologi

  • Clostridium difficile– Sporbildande anaerob grampositiv stav
    • Svår att sanera eftersom sporerna kan överleva lång tid i omgivningen
    • Vanligt med recidiv (20-30%)

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Infektios_gastroenterit/Clostridium_difficile-diarre Filename: Etiologi.html ChapterId: 822 SectionId: ChapterGroupId: 39