Infektionsmedicin > Infektiös gastroenterit

Clostridium difficile-diarré

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

  • [C. difficile kan ingå i tarmfloran utan att orsaka sjukdom då normalfloran förhindrar bakterietillväxt
  • Vid antibiotikabehandling undertrycks den normala tarmfloran vilket ger utrymme för tillväxt av C. difficile
  • Bakterien producerar exotoxiner (toxin A + toxin B) som leder till slemhinneinflammation i kolon
  • Inflammationen kan ge allt från lindrig diarré till fulminant kolit med tarmperforation. Diarré ger upphov till spridning av bakterier och sporer vilket gör att sjukdomen orskar stora bekymmer på t.ex. en vårdavdelning
  • Vid C.difficile infektion aktiveras immunförsvaret av toxiner, förstörda celler och ytproteiner på bakterien]

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Infektios_gastroenterit/Clostridium_difficile-diarre Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 822 SectionId: ChapterGroupId: 39