Infektionsmedicin > Infektiös gastroenterit

Clostridium difficile-diarré

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

 • Kan vara asymptomatisk eller ge mild till måttlig diarré (vanligast)
 • Tunn, blodtillblandad, grönaktig diarré som luktar sött
 • Buksmärta
 • Delas upp i mild-medelsvår-svår- svår komplicerad infektion.[1]
  • Mild -
   • Opåverkad patient
   • LPK, albumin, njurfunktion normalt
   • < 5 diarréer /dygn
  • Medelsvår - Mild > x > Svår
  • Svår -
   • Tecken på svår inflammation
   • Tecken på njursvikt
   • Tecken på svår kolit.
  • Svår komplicerad -
[Symptomdebut kan ske under eller max 6 veckor efter antibiotikabehandling ]

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Infektios_gastroenterit/Clostridium_difficile-diarre Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 822 SectionId: ChapterGroupId: 39