Infektionsmedicin > Infektiös gastroenterit

Diarré & malabsorption

Översikt

Definitioner

Det är lite begreppsförvirring kring vad som menas med diarré, om patienten säger diarré så kolla vad de menar. Här menas:

Diarré Mer än 3 lösa avföringar/dag
Akut diarré Mindre än 14 dagar
Kronisk diarré Mer än 4 veckor - Bör utredas. Ca 5% av befolkningen har kronisk diarré
Gastroenterit Infektion i mag-tarmkanalen med diarré, ibland kräkningar och feber
Osmotisk diarré Vanligast och orsakas av att osmotiskt aktiva ämnen håller kvar/drar ut vätska ur tarmlumen. Detta förekommer t.ex. vid oförmåga att spjälka kolhydrater och vid celiaki. Vid fasta upphör osmotisk diarré.
Sekretorisk diarré Orsakas av aktivering av det enteriska nervsystemet som stimulerar kloridkanalen och driver kloridsekretion (ex. kolera och andra infektiösa tillstånd). Alternativt orsakas sekretorisk diarré av frånvaro av natrium eller kloridtransportörer.
Blandad diarré Såväl osmotisk som sekretorisk. Förekommer bl.a. vid rotavirusenterit.
Funktionell diarré Se → IBS

Riskfaktorer

Diagnostik

Malabsorption

Differentialdiagnoser

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Infektios_gastroenterit/Diarre_och_malabsorption Filename: Definitioner.html ChapterId: 815 SectionId: ChapterGroupId: 39