Infektionsmedicin > Infektiös gastroenterit

Diarré & malabsorption

Översikt

Definitioner

Riskfaktorer

Diagnostik

Malabsorption

Differentialdiagnoser

Infektiös diarrésjukdom

 • [Clostridium difficile-diarré - Tunn, blodtillblandad, grönaktig diarré som luktar sött]
 • [Kolera - Akut diarrésjukdom där man kan förlora flera liter vätska på bara några timmar]
 • Yersinios
  • Hos barn - Feber, diarré som kan vara blodtillblandad och buksmärta liknande appendicit
  • Hos vuxna - Lindrig men långdragen diarré
 • EHEC - Blodig diarré, buksmärtor, ingen eller låg feber
 • Listerios - Hos immunkompetenta → Lindrig gastroenterit med diarré, feber och muskelvärk
 • [Calici - Kaskadkräkningar, vattentunn diarré, huvudvärk, buksmärta och feber]
 • Rotavirus
  • Barn och immunsupprimerade - Först kräkningar, sedan tillkommer vattentunn diarré, låg feber
  • Vuxna - Oftast mildare symptom.
  • Rotavirus är vanlig orsak till diarré vid utlandsresor

IBD och IBS

 • IBS - En känsla av uppkördhet, gaser, förstoppning och/eller diarré
 • [Crohns sjukdom
  • Längre tids anamnes på subfebrilitet, trötthet och viktnedgång.
  • Hög sänka
  • Buksmärtor, främst i höger fossa (UC oftare i vänster fossa).
  • Grötaktig diarré och viktnedgång.
  • Fistlar, abscesser och imperiösa trängningar (bråttom, men kommer kanske inte något)]
 • Ulcerös kolit
  • Vid första skovet utvecklar sig ofta symptomen gradvis under upp till flera månader.
  • Förutom förändrade avföringsvanor kan patienterna även uppleva en allmän sjukdomskänsla.
  • Obstipation (främst vid proktit)
  • Lösa, tunna, slem- och blodtillblandade tarmtömningar.
  • Kan spruta blodig diarré.
  • Smärtsamma kramper i vänster fossa som lättar efter tarmtömning, främst vid total kolit (vid Crohns sjukdom oftare smärta i höger fossa).
  • Viktnedgång och trötthet.
 • Mikroskopisk kolit - Oblodiga diarréer, diffusa buksmärtor, viktnedgång, nattlig diarré, anal inkontinens och trötthet

Övrigt

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Infektios_gastroenterit/Diarre_och_malabsorption Filename: Differentialdiagnoser.html ChapterId: 815 SectionId: ChapterGroupId: 39