Infektionsmedicin > Infektiös gastroenterit

Diarré & malabsorption

Översikt

Definitioner

Riskfaktorer

Diagnostik

Malabsorption

Fettmalabsorption

 • [Ger symptom i form av steatorré
 • Uppstår till följd av brist på gallsyror, t.ex. vid:
  • minskad syntes på grund av levercirros
  • defekt sekretion på grund av celiaki eller kolestatisk sjukdom
  • efter strålning mot ileum.
 • Ger sämre nedbrytning och absorption av fett i tunntarmen samt minskat upptag av magnesium och kalcium.
 • Kan behandlas med fettreducerad kost]

Gallsaltsmalabsorption

 • Normalt återupptas > 95 % av gallsyror i terminala ileum. Vid malabsorption kommer gallsalterna ut i tjocktarmen vilket ger upphov till vattentunna imperativa diarréer.
 • Etiologi: primär gallsaltsmalabsorption, Crohns sjukdom, postkirurgi.
 • Kan undersökas med SeHCAT-bestämning

Malabsorption efter tarmkirurgi

 • Tunntarmsresektion kan leda till bakteriell överväxt och/eller gallsyramalabsorption
 • [Ileocekalresektioner påverkar det enterohepatiska kretsloppet vilket leder till gallsyramalabsorption och ev. B12 brist. Detta ger i sin tur diarré och fettmalabsorption]
 • Kort tarm syndrom” - Efter en större tarmresektion eller vid utbredda tunntarmsskador (till följd av t.ex. Mb Crohn eller strålskada) får patienten en minskad absorbtiv yta i tarmen och malabsorption.

Pancreasinsufficiens och malabsorption

 • Kronisk pancreatit kan ge malabsorption och diabetes.
 • Utredning: DT-buk, P-amylas och F-elastas.
 • Behandling: Creon (enzymersättning).

Symptom och kliniska fynd vid malabsorption

 • 80% av alla patienter med malabsorption söker på grund av diarré. Vid malabsorption av kolhydrater är osmotisk diarré vanligast och vid fettmalabsorption drabbas de istället av steatorré.

Diagnostik

 • Blodprov med ”malabsorptionsprover”; Ca, Alb, Zn, Mg, B12, folat samt järnstatus.
 • Anamnes
  • Fråga efter buksmärtor, eventuell viktnedgång, trötthet (anemi, järn-/B12-/folatbrist), perifer neuropati (B12- och folatbrist), gasbildning och symptom förenliga med osteoporos.
 • Status
  • Oftast normalt status
  • Notera längd, vikt, muskelstatus, subkutant fett och eventuella ödem.

Differentialdiagnoser

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Infektios_gastroenterit/Diarre_och_malabsorption Filename: Malabsorption.html ChapterId: 815 SectionId: ChapterGroupId: 39