Infektionsmedicin > Infektiös gastroenterit

Diarré & malabsorption

Översikt

Definitioner

Riskfaktorer

  • Speciella riskgrupper för infektiös diarré:
    • Ålder – Spädbarn och småbarn samt äldre patienter
    • Nedsatt immunförsvar – HIV/AIDS, cancer och cytostatikaterapi, stamcell- och organtransplantation
    • Ökad exposition – Resenärer
    • Antibiotika – Speciellt äldre och cancerpatienter

Diagnostik

Malabsorption

Differentialdiagnoser

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Infektios_gastroenterit/Diarre_och_malabsorption Filename: Riskfaktorer.html ChapterId: 815 SectionId: ChapterGroupId: 39