Infektionsmedicin > Infektiös gastroenterit

EHEC

Epidemiologi

  • Incidens: Ca 300 fall per år varav ca 50% smittas utomlands
    • Drabbar framförallt barn under 5 år

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Infektios_gastroenterit/EHEC Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 836 SectionId: ChapterGroupId: 39