Infektionsmedicin > Infektiös gastroenterit

Hemolytiskt Uremiskt Syndrom (HUS)

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

  • [Blodig diarré
  • Hemolytisk anemi
  • Trombocytopeni
  • Akut njursvikt med snabbt stigande serumkreatinin]
  • CNS-påverkan med medvetandesänkning, kramper eller andra neurologiska symptom i 1/4 av fallen

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Infektios_gastroenterit/Hemolytiskt_Uremiskt_Syndrom__HUS_ Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 924 SectionId: ChapterGroupId: 39