Infektionsmedicin > Infektiös gastroenterit

Listerios

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

  1. Ampicillin (i.v) - Ca 2g*5/dag i 2 veckor. Gentamycin kan ges som tillägg då det förstärker effekten av ampicillin.
  2. Trimetoprim-sulfa
Listerios kan kräva intensivvård

Komplikationer

Prevention

Särskilda patientgrupper

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Infektios_gastroenterit/Listerios Filename: Behandling.html ChapterId: 838 SectionId: ChapterGroupId: 39