Infektionsmedicin > Infektiös gastroenterit

Listerios

Epidemiologi

Etiologi

  • Listeria monocytogenes - Fakultativ intracellulär grampositiv stav
  • Vanligt förekommande bakterie som finns i jord, vatten och i tarmen hos många däggdjur
  • Friska har en viss immunitet och infekteras inte av kontaminerat livsmedel. Däremot kan bakterien hos 2-6 % av befolkningen stanna en tid i tarmen utan att ge några symptom
  • Växer till i kylskåpstemperatur, smittar via kylförvarade livsmedel med lång hållbarhet som rökt/gravad lax och dessertostar
  • Inkubationstid: dygn till veckor

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prevention

Särskilda patientgrupper

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Infektios_gastroenterit/Listerios Filename: Etiologi.html ChapterId: 838 SectionId: ChapterGroupId: 39