Infektionsmedicin > Infektiös gastroenterit

Listerios

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

  • Växer i makrofager och kan förflyttar sig mellan celler mha dess aktinsvansar. Kan på så sätt passera blodhjärnbarriären och placenta vilket kan leda till meningit och infektion hos foster.
  • Bakterien producerar ett porbildande cytolysin som kallas listeriolysin

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prevention

Särskilda patientgrupper

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Infektios_gastroenterit/Listerios Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 838 SectionId: ChapterGroupId: 39