Infektionsmedicin > Infektiös gastroenterit

Listerios

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

  • Vid eventuell sjukdomsutveckling så är det vanligt med sepsis och meningit
  • Listerios kan utvecklas även hos immunkompetenta men då oftast som lindrig gastroenterit med diarré, feber och muskelvärk

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prevention

Särskilda patientgrupper

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Infektios_gastroenterit/Listerios Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 838 SectionId: ChapterGroupId: 39