Infektionsmedicin > Infektiös gastroenterit

Rotavirus

Epidemiologi

  • Mycket vanligt globalt, särskilt bland barn < 3 år

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Infektios_gastroenterit/Rotavirus Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 817 SectionId: ChapterGroupId: 39