Infektionsmedicin > Infektiös gastroenterit

Rotavirus

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prevention

Det finns två orala vacciner

  • Rotarix® – Samma koncept som vid BCG-attenueringen. Man tar ett rotavirus från människa och passerar det om och om igen. Under passagen förlorar viruset sin virulens
  • RotaTeq® – Man använder sig av ett rekombinant virus där man har rekombinerat en koversion av viruset med ett människovirus som kroppen fortfarande kan känna igen. Koviruset är inte farligt för människor
Vaccinet ger ett lokalt skydd i tarmen i form av ett sekretoriskt IgA-svar

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Infektios_gastroenterit/Rotavirus Filename: Prevention.html ChapterId: 817 SectionId: ChapterGroupId: 39