Infektionsmedicin > Infektiös gastroenterit

Rotavirus

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Barn och immunsupprimerade

  • Först kräkningar, sedan tillkommer vattentunn diarré
  • Låg feber
  • Ofta med ett bifasiskt förlopp och inte sällan får barnet matleda vilket kan förlänga sjukdomsförloppet
  • Symptomduration: 4-8 dagar

Vuxna

  • Oftast mildare symptom
  • Rotavirus är vanlig orsak till diarré vid utlandsresor

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Infektios_gastroenterit/Rotavirus Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 817 SectionId: ChapterGroupId: 39