Infektionsmedicin > Infektiös gastroenterit

Salmonellaenterit

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

  • [Expektans vid lindriga symptom
  • Vid systemisk spridning (t.ex. tyfoidfeber) ges ciprofloxacin
  • Patienter med konstaterad salmonella ska inte laga mat åt andra eller hantera livsmedel närmaste tiden.]

Komplikationer

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Infektios_gastroenterit/Salmonellaenterit Filename: Behandling.html ChapterId: 824 SectionId: ChapterGroupId: 39