Infektionsmedicin > Infektiös gastroenterit

Salmonellaenterit

Översikt

Epidemiologi

  • Incidens
    • Ca. 3000 fall av salmonellaenterit per år i Sverige
    • Ca. 20 fall av tyfoidfeber per år i Sverige
    • Majoriteten smittas vid utlandsresa

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Infektios_gastroenterit/Salmonellaenterit Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 824 SectionId: ChapterGroupId: 39