Infektionsmedicin > Infektiös gastroenterit

Salmonellaenterit

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

  • Salmonella finns i över 2000 serotyper med olika uppsättningar lipopolysackarider (LPS). Gemensamt för alla salmonellabakterier är att det finns två patogenicitets-öar i genuppsättningen som kodar för typ III-sekretionssystem
    • SPI1 är till för att bakterien ska ta sig in i epitelceller då man får cytoskelettrearrangemang och det uppstår Salmonella-specifika vakuoler
    • SPI2 har betydelse när man får en mer invasiv bild då den kan påverka fagocyterande celler så att bakterien kan överleva och växa i makrofager
  • Salmonella kan antingen tas upp via M-celler eller direkt via typ III- sekretionssystemet. I underliggande vävnad tas de upp av makrofager där de kan tillväxa i Salmonella-specifika vakuoler. Vakuolerna görs om mha Salmonellas effektorproteiner så att den oxidativa bursten från makrofagen inte kommer åt dem.
  • [Tyfoidfeber - Orsakas av salmonella typhi som har förmåga att via makrofagerna transporteras ut i blodet och orsaka systemiska infektioner (även S. paratyphi kan sprida sig systemiskt → paratyfoidfeber)]
  • De flesta Salmonellainfektioner är dock begränsade till en lokal inflammation i tarmen

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Infektios_gastroenterit/Salmonellaenterit Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 824 SectionId: ChapterGroupId: 39