Infektionsmedicin > Infektiös gastroenterit

Salmonellaenterit

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

  • [I vissa fall är infektionen asymptomatisk
  • Vattnig, ibland slemmig och/eller blodig diarré
  • Feber
  • Buksmärtor
  • Kräkningar - mindre vanligt
  • Inkubationstid: 1-3 dagar]

Tyfoidfeber

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Infektios_gastroenterit/Salmonellaenterit Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 824 SectionId: ChapterGroupId: 39