Infektionsmedicin > Infektiös gastroenterit

Yersinios

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

  • Orsakas av Yersinia enterocolitica eller yersinia pseudotuberculosis, en fakultativ anaerob gramnegativ stav
    • Yersinia kan till skillnad mot Campylobacter och Salmonella växa i lägre temperaturer, såsom +4°C vilket innebär att bakterien även kan växa i livsmedel som kylförvaras
  • Smittar sannolikt via livsmedel eller förorenat vatten - Smittan finns t.ex hos gris och hund
  • Inkubationstid 3-7 dygn
  • Bakterien kan finnas kvar i tarmfloran i flera månader efter symptom har upphört

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Infektios_gastroenterit/Yersinios Filename: Etiologi.html ChapterId: 831 SectionId: ChapterGroupId: 39