Infektionsmedicin > Infektiös gastroenterit

Yersinios

Översikt

Yersinios orsakas av Yersinia enterocolitica, en fakultativ anaerob gramnegativ stav. Sjukdomen sprids via kontaminerat livsmedel eller vatten. Bakterien invaderar tarmepitelet där den växer extracellulärt i tarmens lymfsystem och orsakar långdragen diarré. Barn får ofta symptom i form av feber, diarré som kan vara blodtillblandad och buksmärta liknande appendicit. Sjukdomen kan i de flesta fall behandlas med expektans.

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Infektios_gastroenterit/Yersinios Filename: Oversikt.html ChapterId: 831 SectionId: ChapterGroupId: 39