Infektionsmedicin > Infektiösa barnsjukdomar

Femte sjukan

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

  • I många fall asymptomatisk
  • Börjar med feber och diffus värk i kroppen
  • Efter ca 10 dagar ett blekrött utslag på kinderna (som efter en örfil)
    • Ibland utslag på övriga kroppen, framför allt extremiteterna. Utslagen har ofta en central avblekning
  • Övergående aplastisk benmärgspåverkan när infektionen drabbar personer med kroniska hemolytiska sjukdomar (sickle-cell anemi, sfärocytos, thalassemi etc.)

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Infektiosa_barnsjukdomar/Femte_sjukan Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 885 SectionId: ChapterGroupId: 40