Infektionsmedicin > Infektiösa barnsjukdomar

Kikhosta (pertussis)

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

  • [Nattlig, jobbig hosta
  • Lätt feber
  • Attackvis kraftig, intensiv hosta, hos barn följt av inandning med kiknande ljud
  • [Spädbarn kan i samband med hostan kräkas och få apnéer, kan ge cyanos]
  • Ibland kräkning i anslutning till hostattackerna
  • Brukar klinga av långsamt och vara borta efter 6-8 veckor
  • Väsentligen frisk mellan attackerna]

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Infektiosa_barnsjukdomar/Kikhosta__pertussis_ Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 790 SectionId: ChapterGroupId: 40