Infektionsmedicin > Infektiösa barnsjukdomar

Mässling (morbilli)

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Symptomatisk behandling

  • Mörkt och svalt rum
  • Analgetika
  • Vätska för att undvika dehydrering
  • Vitamin A kan för vissa patienter förbättra immunförsvaret
  • Behandla sekundärinfektioner

Postexpositionsprofylax

  • [Till större barn kan vaccinet även ges som postexpositionsprofylax inom 48-72 timmar efter exponering]
  • Små barn under 1 år och/eller immunsupprimerade barn ges gammaglobulin efter exponering
Bästa behandlingen är vaccinering

Komplikationer

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Infektiosa_barnsjukdomar/Massling__morbilli_ Filename: Behandling.html ChapterId: 880 SectionId: ChapterGroupId: 40