Infektionsmedicin > Infektiösa barnsjukdomar

Mässling (morbilli)

Översikt

Mässling orsakas av ett RNA-virus som har människan som enda värd. Sjukdomen har därför potential att utrotas med vaccin. Tack vare att vaccin mot mässling ingår i svenska barnvaccinationsprogrammet är sjukdomen ovanlig i Sverige och västvärlden. Sjukdomen är mycket smittsam och leder till snabbt insjuknande med hård hosta, hög feber och ett konfluerande hudutslag. Mässling påverkar lungorna (pneumoni), intestinalkanalen (diarré) och hjärnan (encefalit) vilket obehandlat kan leda till död. Vidare orsakar sjukdomen immunosuppression som kvarstår upp till ca 6 veckor vilket predisponerar för allvarliga bakteriella superinfektioner.

Bra film om mässling (7:43 min)

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Infektiosa_barnsjukdomar/Massling__morbilli_ Filename: Oversikt.html ChapterId: 880 SectionId: ChapterGroupId: 40