Infektionsmedicin > Infektiösa barnsjukdomar

Påssjuka (parotit)

Översikt

Epidemiologi

  • Incidens: 30 fall/år efter införande i det allmänna vaccinationsprogrammet

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Infektiosa_barnsjukdomar/Passjuka__parotit_ Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 882 SectionId: ChapterGroupId: 40