Infektionsmedicin > Infektiösa barnsjukdomar

Påssjuka (parotit)

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

  • Börjar med något dygns sjukdomskänsla med feber och huvudvärk
  • Parotiskörtlarna svullnar varvid patienten får svårt att gapa och tugga. Vissa patienter får ensidig parotissvullnad.
  • Även andra spottkörtlar kan drabbas innan symptomen avklingar efter någon vecka

Påssjuka

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Infektiosa_barnsjukdomar/Passjuka__parotit_ Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 882 SectionId: ChapterGroupId: 40