Infektionsmedicin > Infektiösa barnsjukdomar

Röda hund (rubella)

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prevention

  • Anmälningspliktig och smittspårningsskyldig sjukdom - Kontakta smittskyddsläkare och folkhälsomyndigheten
  • Ingår i vaccinationsprogrammet - MPR-vaccinet (mässling, påssjuka och röda hund)

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Infektiosa_barnsjukdomar/Roda_hund__rubella_ Filename: Prevention.html ChapterId: 881 SectionId: ChapterGroupId: 40