Infektionsmedicin > Kroppens normalflora och bakteriell patogenes

Bakteriell patogenes

Bakteriella virulensfaktorer

Adhesion

Adhesiner - Bakteriella ytproteiner som underlättar för bakterier att fästa till receptorer på andra celler eller andra icke-mekaniska ytor. Adhesiner bidrar därmed till att bakterier kan:

  • Sätta sig på slemhinnor så att de inte ska bli mekaniskt borttransporterade
  • Ha vävnadsspecificitet. Vävnadsspecificiteten beror på vilken receptor proteinerna binder till
  • Fästa och släppa från ytor så att bakterierna kan spridas (dynamisk interaktion)
  • Stimulera intracellulära signaleringssystem via bindning till cellreceptorer

Olika typer av adhesiner

  • [Pili eller fimbriae – Förekommer hos E. coli och används av uropatogena stammar vid kolonisation av urinvägar.] Binder med hjälp av proteiner till specifika glykolipider eller glykoproteiner som sitter på cellens yta. Bindnings-specificiteten förklarar delvis varför olika bakterier framförallt infekterar olika organ.
  • Afimbriala adhesiner – Adhesiner som sitter på bakteriens cellvägg. Dessa kan antingen binda till kolhydrater eller rena proteiner såsom fibronektin eller integriner. Detta ger en mycket intimare kontakt med cellytan.

Bakteriella injektionssystem

Invasion

Inhibering av fagocytos

Antifagocytär kapsel

Bakterietoxiner

Exotoxiner

Endotoxin

Bakteriella enzymer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Kroppens_normalflora_och_bakteriell_patogenes/Bakteriell_patogenes Filename: Adhesion.html ChapterId: 967 SectionId: ChapterGroupId: 152