Infektionsmedicin > Kroppens normalflora och bakteriell patogenes

Bakteriell patogenes

Bakteriella virulensfaktorer

Adhesion

Bakteriella injektionssystem

Invasion

Inhibering av fagocytos

Antifagocytär kapsel

Bakterier kan ha en kolhydratkapsel som är väldigt tjock i förhållande till bakteriens storlek. Kapseln maskerar bakteriens PAMP så att immunsystemet inte kan känna igen dem. Samma bakterier kan ha olika kolhydratkapslar vilket gör dem till olika serotyper.

Bakterietoxiner

Exotoxiner

Endotoxin

Bakteriella enzymer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Kroppens_normalflora_och_bakteriell_patogenes/Bakteriell_patogenes Filename: Antifagocytar_kapsel.html ChapterId: 967 SectionId: ChapterGroupId: 152