Infektionsmedicin > Kroppens normalflora och bakteriell patogenes

Bakteriell patogenes

Bakteriella virulensfaktorer

Adhesion

Bakteriella injektionssystem

Invasion

Inhibering av fagocytos

Antifagocytär kapsel

Bakterietoxiner

Exotoxiner

Endotoxin

Bakteriella enzymer

  • Kollagenas och hyaluronidas – Bryter ned bindväv så att bakterierna får mer plats.
  • Koagulas – Bryter ner fibrinogen till fibrin vilket leder till koagulation som gör att en fibrinkapsel bildas runt bakterien och maskerar den mot immunförsvaret
  • Proteaser – Nedbrytning av vävnad så att bakterierna kan sprida sig och få näring
  • DNase – Aktiverade neutrofiler utsöndrar DNA som är klibbigt och visköst så att bakterier kan fastna i det. Genom att bryta ned DNA med DNase kan bakterier undvika att fastna
  • IgA-proteas – Bryter ned antikroppar. Produceras framförallt av bakterier som kan kolonisera och finnas kvar hos friska personer. Genom att bryta ned dem förhindras borttransport på slemhinnor.

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Kroppens_normalflora_och_bakteriell_patogenes/Bakteriell_patogenes Filename: Bakteriella_enzymer.html ChapterId: 967 SectionId: ChapterGroupId: 152